JUDr. Filip Mochnáč

adwokat, tłumacz języka polskiego

+420 602 169 814

Advokátní kancelář MOCHNÁČ, s.r.o.

Firma wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Brnie, sekcja C, wpis nr 114890

Adres:
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Republika Czeska
REGON: 086 90 693
NIP: CZ08690693


Instytucja bankowa:
Bank: Sberbank CZ, a.s.
Nr rach.:  4211298781/6800
IBAN: CZ49 6800 0000 0042 1129 8781
BIC (SWIFT): VBOECZ2X
ID urzędowej elektronicznej skrzynki : 9t2hidk

 

JUDr. Filip Mochnáč wpisany na listę adwokatów Czeskiej Izby Adwokackiej pod numerem ČAK 11618.

Informacje o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich z adwokatami.

JUDr. Filip Mochnáč
Tłumacz języka polskiego
Ustanowiony decyzją Sądu Wojewódzkiego w Brnie z dnia 25.04.2005, nr Spr 1961/2004.

Adres:

Heršpická 813/5
639 00 Brno

Republika Czeska
REGON: 750 45 532
NIP: CZ8002142676

Instytucja bankowa:

Bank: Sberbank CZ, a.s.
Nr rach.: 4200204583/6800
IBAN: CZ49 6800 0000 0042 0020 4583
BIC (SWIFT): VBOECZ2X

 

Proszę umówić spotkanie