top of page

JUDr. Filip Mochnáč

adwokat, tłumacz języka polskiego

+420 602 169 814

Advokátní kancelář MOCHNÁČ, s.r.o.

Firma wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Brnie, sekcja C, wpis nr 114890

Adres:

Květná 171/11

603 00 Brno

Republika Czeska
REGON: 086 90 693
NIP: CZ08690693


Instytucja bankowa:
Bank: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Nr rach.:  1474977002/2700
IBAN: CZ13 2700 0000 0014 7497 7002
BIC (SWIFT): BACXCZPP
ID urzędowej elektronicznej skrzynki : 9t2hidk

JUDr. Filip Mochnáč wpisany na listę adwokatów Czeskiej Izby Adwokackiej pod numerem ČAK 11618.

Informacje o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich z adwokatami.

JUDr. Filip Mochnáč
Tłumacz języka polskiego
Ustanowiony decyzją Sądu Wojewódzkiego w Brnie z dnia 25.04.2005, nr Spr 1961/2004.

Adres:

Květná 171/11

603 00 Brno

Republika Czeska
REGON: 750 45 532
NIP: CZ8002142676

Instytucja bankowa:

Bank: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Nr rach.: 1475008000/2700
IBAN: CZ80 2700 0000 0014 7500 8000  
BIC (SWIFT): BACXCZPP

Kotva 1

Proszę umówić spotkanie 

bottom of page