top of page

JUDr. Filip Mochnáč

adwokat, tłumacz języka polskiego

Ze względu na fakt, że adwokaci świadczą swoje usługi, między innymi, także konsumentom – osobom fizycznym, którzy w kontakcie z adwokatem nie występują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w ramach uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu – to również adwokatów obejmuje ustawa o ochronie konsumentów. Od lutego 2016 roku konsument ma możliwość  rozwiązania sporu  z adwokatem, dotyczącego świadczonych usług prawnych, w procesie pozasądowym prowadzonym przed Czeską Izbą Adwokacką.


Wszelkie informacje  dotyczące takiego rozwiązywania sporów między klientem i adwokatem, łącznie z formularzami  niezbędnymi do wszczęcia pozasądowego rozstrzygnięcia sporu i zasad jego prowadzenia, znajdują się na stronach internetowych Czeskiej Izby Adwokackiej  – www.cak.cz.

bottom of page