top of page

Ile kosztują usługi adwokackie?

W zależności od konkretnej usługi prawnej wspólnie ustalimy jeden z poniższych sposobów rozliczenia wynagrodzenia.

Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie będzie stanowić iloczyn uzgodnionej stawki godzinowej i liczby godzin, które poświęcę na konkretną sprawę.

  • Stawka godzinowa waha się  w przedziale od 2 000 do 3 000 CZK za godzinę.

  • W sprawach szczególnie skomplikowanych i trudnych , zwłaszcza  w przypadkach wymagających bezzwłocznego działania oraz usług świadczonych w języku obcym stawka godzinowa może być wyższa.

Wynagrodzenie za czynność

Uzgodnimy stałą  stawkę  za jedną czynność usługi prawnej. Cena finalna zostanie wyliczona na podstawie liczby czynności prawnych, które w danej sprawie wykonam.

Wynagrodzenie stałe

Ustalimy wynagrodzenie w stałej wysokości za załatwienie całej sprawy bez względu na czasochłonność i złożoność usługi prawnej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe

Korzystne, jeżeli korzystacie Państwo z moich usług regularnie. Wspólnie ustalimy kwotę ryczałtową, wypłacaną z reguły miesięcznie. Cena jest stała bez względu na zakres usług. Ten rodzaj wynagrodzenia ma tę wielką zaletę, że z góry wiadomo, ile Państwo zapłacicie  za obsługę prawną za dany miesiąc.

Wynagrodzenie procentowe

Wynagrodzenie zależy od rozstrzygnięcia sporu i jest ustalone jako procent od zasądzonej kwoty w sprawie.

Wynagrodzenie poza umową

Jeżeli wynagrodzenia nie ustalimy z góry, to jego wysokość jest regulowana przepisami rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości nr 177/1996 Dz.U., w sprawie wynagrodzenia adwokatów i rekompensat dla adwokatów za świadczone usługi prawne ( stawki opłat za czynności adwokackie), w brzmieniu późniejszych przepisów.

  • Ceny są podane bez VAT.

  • Cennik opiera się na ustawie nr 85/1996 Dz.U., o adwokaturze, w brzmieniu późniejszych przepisów oraz rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości nr 177/1996 Dz.U., w sprawie wynagrodzenia adwokatów i rekompensat dla adwokatów za świadczone usługi prawne ( stawki opłat za czynności adwokackie), w brzmieniu późniejszych przepisów.

Kotva 1

Cennik usług adwokackich

Wysokość i  formę rozliczenia wynagrodzenia uzgodnimy wspólnie w zależności od charakteru świadczonej usługi prawnej. Może to być rozliczenie za czynność, godzinowe,  wynagrodzenie  stałe lub procentowe, a także ryczałtowe. Ceny usług prawnych opierają się przede wszystkim na ustawie o adwokaturze oraz rozporządzeniu Ministerstwa sprawiedliwości nr 177/1996 Dz.U. 

Cennik usług tłumaczeniowych

Ceny za tłumaczenie tekstów i dokumentów są ustalane na podstawie ceny za jedną stronę obliczeniową ( 1 800 znaków wliczając spacje). Tłumaczenie ustne z reguły jest wyceniane stawką godzinową. Ceny tłumaczeń pisemnych i ustnych opierają się przede wszystkim na ustawie o tłumaczach i biegłych oraz rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości  nr 37/1967 Dz.U. 

Ile kosztują tłumaczenia pisemne

i ustne?

Cena za stronę obliczeniową

Cena za poświadczone tłumaczenie 1 strony obliczeniowej dokumentu lub 1 godziny tłumaczenia ustnego jest określona w rozporządzeniu wykonawczym Ministerstwa Sprawiedliwości nr  37/1967 Dz.U., do ustawy  o  biegłych i tłumaczach, w brzmieniu późniejszych przepisów, i wynosi  maksymalnie  350 CZK.

  • Ceny są podane bez VAT.

  • Cennik  opiera się na ustawie nr 36/1967 Dz.U., o biegłych i tłumaczach, w brzmieniu późniejszych przepisów oraz rozporządzeniu wykonawczym Ministerstwa Sprawiedliwości nr 37/1967 Dz.U., do ustawy o  biegłych i tłumaczach, w brzmieniu późniejszych przepisów.

Kotva 2

Porozmawiajmy osobiście

Potrzebujecie Państwo porady kompetentnego adwokata lub profesjonalnego tłumacza języka polskiego? Chętnie się z Państwem spotkam. Aby nasze spotkanie było efektywne, proszę wcześniej napisać do mnie w jakiej sprawie potrzebujecie Państwo porady.

bottom of page