top of page

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka czeskiego

na język polski

i odwrotnie

Język polski jest moim drugim językiem ojczystym. Teksty i dokumenty urzędowe tłumaczę z języka czeskiego na język polski i odwrotnie – profesjonalnie, szybko i dokładnie. Dzięki doświadczeniu i doskonałej znajomości obydwu języków ojczystych, często występuję jako tłumacz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Tłumaczę pisemnie i ustnie w ramach postępowań, zwłaszcza w zakresie prawa handlowego i karnego, w których wielką wagę przywiązuje się do precyzji terminologicznej. 

Szukacie Państwo profesjonalnego tłumacza?

Przetłumaczę krótkie wezwanie urzędowe i obszerny dokument liczący kilka stron. Będę asystował w osobistych negocjacjach i przetłumaczę postępowanie sądowe. Proszę się ze mną skontaktować i umówić.

bottom of page