top of page

Profesjonalne, rzetelne usługi prawne

Świadczę szeroko pojęte usługi prawne. Zapoznam się z Państwa sprawą w każdym szczególe i zaproponuję Państwu najlepsze rozwiązanie. Wszystkimi sprawami przez cały czas zajmuję się osobiście. Współpracuję z czeskimi i zagranicznymi klientami, którzy są przedsiębiorcami i osobami fizycznymi. Dzięki doskonałej znajomości języka polskiego często przeprowadzam polskich klientów przez meandry czeskiego ustawodawstwa.

Razem osiągniemy cel 

Zakres usług dla przedsiębiorców, właścicieli firm

  • kompleksowe dochodzenie roszczeń, w tym wierzytelności z weksli przed sądami powszechnymi i w postępowaniu arbitrażowym

  • wnoszenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym i w likwidacji

  • korzystanie z instrumentów zabezpieczających

Sprawy pracownicze

Prawo pracy czasami powoduje niezłe zamieszanie. Przedstawię Państwu  jak właściwie uregulować stosunki pracy. Sporządzę umowę, z której będziecie zadowoleni wy -   jako pracodawca, jak i wasz pracownik. Doradzę jak zgodnie z prawem  rozwiązać stosunek pracy, oraz ocenię zasadność roszczeń o odszkodowanie.

Chcecie Państwo odzyskać z powrotem swoje pieniądze?

Nie traćcie czasu na dochodzenie wierzytelności. Zostawcie to mnie. Będę was reprezentował przed sądami i w postępowaniu arbitrażowym, wniosę roszczenia i skorzystam z instrumentów zabezpieczających.


​Jesteście Państwo wierzycielami upadającego przedsiębiorstwa ? Będę was reprezentował w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszę wasze wierzytelności i sporządzę pozew incydentalny.


​Nie pozwólcie zarzucić się wekslami, czekami i papierami wartościowymi bez pokrycia.  Przeanalizuję możliwość wyegzekwowania Państwa roszczeń, przygotuję  weksle in blanco oraz porozumienie w sprawie uzupełnienia weksla in blanco [ deklarację wekslową]. Będę Państwa reprezentował w postępowaniach sądowych w sprawach o roszczenia z weksla .

Nie wiadomo co zrobić 

Nie są Państwu obce kłótnie w postępowaniu spadkowym, nieprzyjemny konflikt sąsiedzki, lub sklep internetowy który nie dostarczył zapłaconego towaru? Wszystko to wchodzi w zakres prawa cywilnego. Doradzę Państwu w obszarze stosunków zobowiązaniowych, uporam się z odpowiedzialnością z tytułu szkody lub bezpodstawnym wzbogaceniem, pomogę w sytuacji, gdy będzie trzeba zająć się ochroną dóbr osobistych lub ochroną dobrego imienia.​

Sprzedajecie lub kupujecie nieruchomość

Wykorzystujcie Państwo swój czas w interesujący dla Was sposób, a formalności urzędowe i biurokrację zostawcie mnie. Zgłębianie zawiłości prawa administracyjnego i prawa nieruchomości należy do adwokatów. W Państwa imieniu  załatwię formalności w urzędzie katastralnym. Zajmę się rozwiązaniami prawnym odnoszącymi się do nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i doradzę w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości. 

Przygotuję również umowy, kompletną dokumentację i przyjmę depozyt adwokacki zabezpieczający cenę umowy zbywanych nieruchomości. Udzielę porady jak  korzystać z wynajmu i podnajmu. Wspólnie przedyskutujemy  sprawy służebności, obciążeń rzeczowych, umów zastawu oraz inne problemy dotyczące nieruchomości.

 

Formalności związane z pobytem cudzoziemców

Pobytami cudzoziemców w Republice Czeskiej zajmuję się bardzo często. Udzielę porady prawnej i innych niezbędnych informacji.

 

 

Potrzebujecie obrońcy

Przeprowadzę Państwa przez postępowanie karne krok po kroku. Poprowadzę obronę w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami wszystkich instancji. Reprezentuję pokrzywdzonych. Pomogę w postępowaniu o wykroczenie oraz w postępowaniu przed organami publicznymi. Od sporów handlowych, przez spory cywilne aż do konfliktów wynikających ze stosunku pracy.

Porozmawiajmy osobiście

Potrzebujecie Państwo porady kompetentnego adwokata lub profesjonalnego tłumacza języka polskiego? Chętnie się z Państwem spotkam. Aby nasze spotkanie było efektywne, proszę wcześniej napisać do mnie w jakiej sprawie potrzebujecie Państwo porady.

bottom of page