Świadczę szeroko pojęte usługi prawne. Zapoznam się z Państwa sprawą w każdym szczególe i zaproponuję Państwu najlepsze rozwiązanie. Wszystkimi sprawami przez cały czas zajmuję się osobiście. Współpracuję z czeskimi i zagranicznymi klientami, którzy są przedsiębiorcami i osobami fizycznymi. Dzięki doskonałej znajomości języka polskiego często przeprowadzam polskich klientów przez meandry czeskiego ustawodawstwa.

Razem osiągniemy cel 

Zakres usług dla przedsiębiorców, właścicieli firm

  • kompleksowe dochodzenie roszczeń, w tym wierzytelności z weksli przed sądami powszechnymi i w postępowaniu arbitrażowym

  • wnoszenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym i w likwidacji

  • korzystanie z instrumentów zabezpieczających

Sprawy pracownicze

Prawo pracy czasami powoduje niezłe zamieszanie. Przedstawię Państwu  jak właściwie uregulować stosunki pracy. Sporządzę umowę, z której będziecie zadowoleni wy -   jako pracodawca, jak i wasz pracownik. Doradzę jak zgodnie z prawem  rozwiązać stosunek pracy, oraz ocenię zasadność roszczeń o odszkodowanie.

Chcecie Państwo odzyskać z powrotem swoje pieniądze?

Nie traćcie czasu na dochodzenie wierzytelności. Zostawcie to mnie. Będę was reprezentował przed sądami i w postępowaniu arbitrażowym, wniosę roszczenia i skorzystam z instrumentów zabezpieczających.


​Jesteście Państwo wierzycielami upadającego przedsiębiorstwa ? Będę was reprezentował w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszę wasze wierzytelności i sporządzę pozew incydentalny.


​Nie pozwólcie zarzucić się wekslami, czekami i papierami wartościowymi bez pokrycia.  Przeanalizuję możliwość wyegzekwowania Państwa roszczeń, przygotuję  weksle in blanco oraz porozumienie w sprawie uzupełnienia weksla in blanco [ deklarację wekslową]. Będę Państwa reprezentował w postępowaniach sądowych w sprawach o roszczenia z weksla .

Nie wiadomo co zrobić 

Nie są Państwu obce kłótnie w postępowaniu spadkowym, nieprzyjemny konflikt sąsiedzki, lub sklep internetowy który nie dostarczył zapłaconego towaru? Wszystko to wchodzi w zakres prawa cywilnego. Doradzę Państwu w obszarze stosunków zobowiązaniowych, uporam się z odpowiedzialnością z tytułu szkody lub bezpodstawnym wzbogaceniem, pomogę w sytuacji, gdy będzie trzeba zająć się ochroną dóbr osobistych lub ochroną dobrego imienia.​

Sprzedajecie lub kupujecie nieruchomość

Wykorzystujcie Państwo swój czas w interesujący dla Was sposób, a formalności urzędowe i biurokrację zostawcie mnie. Zgłębianie zawiłości prawa administracyjnego i prawa nieruchomości należy do adwokatów. W Państwa imieniu  załatwię formalności w urzędzie katastralnym. Zajmę się rozwiązaniami prawnym odnoszącymi się do nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i doradzę w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości. 

Przygotuję również umowy, kompletną dokumentację i przyjmę depozyt adwokacki zabezpieczający cenę umowy zbywanych nieruchomości. Udzielę porady jak  korzystać z wynajmu i podnajmu. Wspólnie przedyskutujemy  sprawy służebności, obciążeń rzeczowych, umów zastawu oraz inne problemy dotyczące nieruchomości.

 

Formalności związane z pobytem cudzoziemców

Pobytami cudzoziemców w Republice Czeskiej zajmuję się bardzo często. Udzielę porady prawnej i innych niezbędnych informacji.

 

 

Potrzebujecie obrońcy

Przeprowadzę Państwa przez postępowanie karne krok po kroku. Poprowadzę obronę w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami wszystkich instancji. Reprezentuję pokrzywdzonych. Pomogę w postępowaniu o wykroczenie oraz w postępowaniu przed organami publicznymi. Od sporów handlowych, przez spory cywilne aż do konfliktów wynikających ze stosunku pracy.

Telefon komórkowy: +420 602 169 814

Telefon: +420 543 210 577


E-mail: filip@mochnac.eu