top of page

Kvalitní

a spolehlivé právní služby

Poskytuji všeobecné právní služby. S vaším případem se do detailu seznámím a navrhnu pro vás nejlepší řešení. Všechny záležitosti řeším po celou dobu osobně. Spolupracuji s českými i zahraničními klienty z řad podnikatelů a fyzických osob. Díky perfektní znalosti polského jazyka často provádím polské klienty úskalími české legislativy.

Tohle spolu zvládneme

Podnikáte, vlastníte firmu

  • komplexní vymáhání včetně pohledávek ze směnek u obecných soudů a v rozhodčím řízení

  • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení a v likvidaci

  • uplatnění zajišťovacích instrumentů

Máte zaměstnance

Pracovní právo někdy dokáže pořádně zamotat hlavu. Ukáži vám, jak se správně vypořádat s pracovněprávními vztahy. Sepíši smlouvu, se kterou budete spokojení vy i váš zaměstnanec. Poradím, jak legálně rozvázat pracovní poměr, a posoudím oprávněnost nároků na náhradu škody.​

Chcete získat zpět své peníze

Neztrácejte čas vymáháním pohledávek. Nechte je na mně. Zastoupím vás u soudů a v rozhodčím řízení, uplatním pohledávky i zajišťovací instrumenty.

Jste věřitel upadajícího podniku? Zastoupím vás v insolvenčním řízení. Přihlásím vaše pohledávky a sepíši incidenční žalobu.

Nenechte se zahltit neproplacenými směnkami, šeky a cennými papíry. Posoudím za vás vymahatelnost vašich nároků, připravím blankosměnky i dohody o vyplňovacím právu směnečném. Zastoupím vás v soudních řízení při vymáhání plnění ze směnek.

Nevíte si rady

Řešíte hádky při dědickém řízení, nepříjemné sousedské vztahy nebo e-shop, který nedodal zaplacené zboží? To vše spadá pod občanské právo. Poradím vám v oblasti závazkových právních vztahů, vypořádám se s odpovědností za škodu či bezdůvodným obohacením, pomohu vám v situaci, kdy se musíte zabývat ochranou osobnosti či dobré pověsti.​

Prodáváte nebo kupujete nemovitost

Využijte svůj čas smysluplněji a úřední jazyk s byrokracií ponechte mně. Spletitosti správního práva a práva nemovitostí patří advokátům. Povedu za vás jednání s katastrálním úřadem. Zajistím vám instrumenty k nemovitostem v katastrálním řízení a poradím s majetkovým vypořádáním práv k nemovitostem.

Připravím také smlouvy, kompletní dokumentaci a zajistím advokátní úschovu kupní ceny převáděných nemovitostí. Poradím, jak vyřešit nájmy a podnájmy. Projednáme spolu služebnosti, věcná břemena, zástavní smlouvy i další otázky týkající se nemovitostí.

 

Řešíte pobyt cizinců

Pobyt cizinců v České republice řeším velmi často. Poskytnu vám právní rady a další nezbytné informace.​

 

 

Potřebujete obhájce

Provedu vás trestním řízením krok za krokem. Věnuji se obhajobě v přípravném řízení a před soudy všech stupňů. Zastupuji poškozené. Pomohu vám v přestupkovém řízení i řízení před orgány veřejné správy. Od obchodních sporů, přes civilní neshody až po pracovněprávní při.

Domluvme se osobně

Potřebujete služby schopného advokáta nebo kvalitního tlumočníka polského jazyka? Rád se s vámi potkám. Aby bylo naše jednání efektivní, napište mi prosím předem, jakou záležitost potřebujete vyřešit.

bottom of page