top of page

Kolik stojí advokátní služby?

Podle konkrétní právní služby se spolu domluvíme na jednom z následujících způsobů odměny.

Časová odměna

Celková cena se vypočítá ze sjednané hodinové sazby a počtu hodin, které jsem nad konkrétním případem strávil.

  • Hodinová sazba se pohybuje mezi 2 000 a 3 000 Kč za hodinu.

  • U mimořádně náročných případů, požadavků bezodkladného vyřízení a právních služeb poskytovaných v cizím jazyce může být hodinová sazba vyšší.

Úkonová odměna

Domluvíme se na pevné sazbě za jeden úkon právní služby. Finální cena se vypočítá podle počtu právních úkonů, které v daném případě učiním.

Pevně stanovená odměna

Odměnu stanovíme v pevné výši za vyřízení celého případu bez ohledu na čas a náročnost právní služby.

Paušální odměna

Hodí se, pokud mé služby využíváte pravidelně. Stanovíme spolu paušální částku, která se vyplácí zpravidla měsíčně. Cena je stejná bez ohledu na rozsah služeb. Tento typ odměny vám přináší velkou výhodu v tom, že vždy předem víte, kolik za právní služby daný měsíc zaplatíte.

Podílová odměna

Odměna závisí na výsledku sporu a je určena procentem z nároku ve věci přiznaného.

Mimosmluvní odměna

Pokud si odměnu nedohodneme předem, řídí se její výše ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

  • Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  • Ceník vychází ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Kotva 1

Ceník
advokátních
služeb

Výši a podobu odměny si spolu domluvíme předem podle povahy právní služby, kterou ode mě potřebujete. Může být úkonová, hodinová, pevně stanovená, podílová nebo paušální. Ceny právních služeb vychází především ze zákona o advokacii a z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Ceník překladatelských služeb

Překlad dokumentů a listin se stanoví podle ceny za jednu normostranu (1 800 znaků včetně mezer). Tlumočení ústního projevu bývá zpravidla naceněno hodinovým tarifem. Ceny překladů a tlumočení vychází především ze zákona o znalcích a tlumočnících a z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb.

Kolik stojí překlad a tlumočnické služby?

Odměna za normostranu

Cenu za úřední překlad 1 normostrany dokumentu a 1 hodiny tlumočení určuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, ve výši maximálně 350 Kč.

  • Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  • Ceník vychází ze zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Kotva 2

Domluvme se osobně

Potřebujete služby schopného advokáta nebo kvalitního tlumočníka polského jazyka? Rád se s vámi potkám. Aby bylo naše jednání efektivní, napište mi prosím předem, jakou záležitost potřebujete vyřešit.

bottom of page