top of page

JUDr. Filip Mochnáč

advokát, tlumočník jazyka polského

Vzhledem ke skutečnosti, že advokáti poskytují své služby mimo jiné i spotřebitelům – fyzickým osobám, které při styku s advokátem nejednají v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání – vztahuje se i na advokáty zákon o ochraně spotřebitele. Od února 2016 je spotřebiteli dána možnost řešit spory s advokátem týkající se poskytovaných právních služeb prostřednictvím mimosoudního procesu vedeného před Českou advokátní komorou.

Veškeré informace o tomto způsobu řešení sporů mezi klientem a advokátem, včetně formulářů pro zahájení mimosoudního projednávání sporu a pravidel pro jeho vedení, jsou obsaženy na internetových stránkách České advokátní komory – www.cak.cz.

bottom of page