Kontakt

JUDr. Filip Mochnáč
advokát, tlumočník jazyka polského

Adresa:
Heršpická 5, P.O. Box 53
639 53 Brno

Kontaktní informace:
telefon: +420 543 210 577
fax: +420 543 210 578
Mobilní telefon: +420 602 169 814
e-mail: filip@mochnac.eu

Novinky

18. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

K běhu zákonných lhůt u nájemních vztahů započatých před 1. lednem 2014

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („nový občanský zákoník“), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014, s sebou přinesl mj.... více
18. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Lukáš Trojan: „Sporné agendě se věnuji celý svůj život v advokacii“

eFocus Lukáš Trojan, řídící partner advokátní kanceláře KŠD LEGAL, která je etablovanou právní firmou na českém advokátním trhu, v... více
18. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Lze si po rekodifikaci platně smluvit domněnku doručení zásilek ve vztazích mezi podnikateli?

Zvláště v podnikatelských vztazích je běžnou praxí dohoda, na základě které se zásilka považuje po určité době od svého odeslání... více
17. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Postoupení pohledávky

Cílem tohoto článku je úvaha nad možností postoupení pohledávky na vydání plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty... více
17. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

K použití zásad (nového) občanského zákoníku na vztahy vzniklé do 31. 12. 2013

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“ nebo „občanský zákoník“) v § 3028 stanoví, že občanským zákoníkem... více
17. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

Zaměstnanec, který odpovídá za schodek na svěřených hodnotách nebo za ztrátu svěřených věcí, je povinen nahradit takový schodek v... více
17. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Marketingové vs. spotřebitelské soutěže

Na úvod bych ráda uvedla, že problematika marketingových a spotřebitelských soutěží není komplexně upravena v žádném právním... více
16. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Kdy je motorové vozidlo v provozu?

Nejvyšší soud ČR se ve svém nedávném rozhodnutí vyjádřil k tomu, co vše je ještě možné zahrnout pod definici provozu motorového... více
16. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Alternativní způsoby ochrany uchazečů o veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.

Cílem tohoto článku je poskytnout čtenářům odpovědi na některé otázky související s přezkoumáváním úkonů zadavatele v zadávacím... více
16. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

K osvojení zletilého

Vedle hojně užívaného institutu v rámci rodinného práva, kterým je tzv. osvojení nezletilého, v laické veřejnosti nazývané adopce,... více
15. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

K „vedlejší škodě“ způsobené pojišťovnou

Pokud se dříve majitel vozidla nezaviněně účastnil dopravní nehody, bylo s ohledem na běžnou praxi pojišťoven mnohdy opravdovou noční... více
15. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Nevlastník jednotky členem výboru nebo předsedou společenství vlastníků

V souvislosti s povinností společenství vlastníků přizpůsobit obsah stanov novému občanskému zákoníku řada společenství řeší i... více
15. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

K zákazu diskriminace spotřebitele

Nedávná mediálně známá kauza týkající se realitní kanceláře ukázala, že právo dnešních dní se mění. Diskriminace spotřebitele,... více
15. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic ICSID

Spory z mezinárodních investic jsou spory tzv. diagonální, kdy na jedné straně vystupuje subjekt mezinárodního práva tedy suverénní stát,... více
14. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Souhrn významných legislativních událostí 7.9.2015 – 13.9.2015

Snížit počet nebankovních firem a zlepšit jejich kontrolu by měl nový zákon o úvěru pro spotřebitele, jehož návrh zveřejnilo... více
14. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Video rozhovor s Janem Kuklíkem

eFocus V čem české právnické vzdělávání stále ještě zaostává za renomovanými zahraničními Univerzitami? Vyřešilo by některé... více
14. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Limity smluvní svobody pronajímatele bytu

Nájemní vztahy se dotýkají značného počtu osob. Jen malá část ze zúčastněných stran si je však skutečně vědoma svých práv a... více
14. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Doručování písemností na poslední známou adresu zaměstnance

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 23.6.2015, sp. zn. 21 Cdo 3663/2014, řešil otázku, jakým způsobem se zaměstnavatel dovídá o nové... více
11. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Jakým způsobem stanovit předpokládanou hodnotu koncesního projektu

Každému, kdo se byť jen příležitostně pohybuje v oblasti zadávání veřejných zakázek či uzavírání koncesních smluv v rámci... více
11. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Ujednání o zákazu trvalého pobytu v nájemních smlouvách

Poměrně často se lze setkat s tvrzením, že zápis údaje o místu trvalého pobytu není možný bez souhlasu majitele nemovitosti na... více
11. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Ačkoli je ochrana práv zaměstnanců při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů jedním ze základních pilířů evropského... více